Privacy en cookieverklaring


Vakwijs BV (Vakwijs) vindt beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens belangrijk. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van de gebruikers van onze website en aanverwante systemen. Daarnaast ook op de verwerking van gegevens in het kader van door ons verzorgde trainingen.

Vragen?
Vragen over over ons privacybeleid of het gebruik van cookies kunt u stellen via een e-mail naar privacy@vakwijs.nl of telefonisch via 088 1600 580

Korte samenvatting
Persoonsgegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld, daarbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Dat betekent onder andere dat we persoonsgegevens enkel verwerken voor het doel waarvoor ze met ons zijn gedeeld, en dat we niet méér verzamelen dan nodig is.
We bewaren gegevens slechts zolang als nodig voor het verbonden doel (of zo lang als de wet voorschrijft), en vragen vooraf om toestemming voor verwerking van gegevenstypen waarvoor toestemming vereist is (gevoelige/bijzondere gegevens).
We beveiligen gegevens door middel van up-to-date technische en organisatorische maatregelen en vereisen ook adequate beveiliging bij ingeschakelde derden (zoals bijvoorbeeld drukkerijen of e-mail verwerkers).
Op aanvraag kunt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen.
Een overzicht van specifieke gegevensverwerkingen vindt u achterin dit document.

Jonger dan 16?
Personen jonger dan 16 mogen ons alleen persoonsgegevens verstrekken na toestemming van een van de ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacyverklaring hebben gelezen.

Cookies
Vakwijs gebruikt cookies om uw gebruiksgemak en de efficiëntie van onze site(s) en applicatie(s) te verbeteren. Middels cookies proberen we er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de getoonde informatie zo relevant mogelijk is voor uw specifieke interesses, dat u dezelfde informatie niet dubbel hoeft in te voeren en dat u niet telkens dezelfde informatie hoeft weg te klikken.

Met andere woorden; cookies helpen ons om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen in uw browser. Wel kunnen onze website(s) en overige diensten dan mogelijk niet meer optimaal werken.

Cookies van derden
Ook door andere partijen (partners) worden cookies geplaatst. Waar mogelijk hebben we met hen afspraken gemaakt over het gebruik van deze cookies. Echter hebben wij geen volledige controle over de manier waarop deze partijen met cookies omgaan wanneer ze deze uitlezen.

Websites van derden
Wij kunnen niet garanderen dat alle websites waarmee wij via links verbonden zijn, op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging
Om misbruik te voorkomen, beveiligen wij de informatie die wij ontvangen via onze site(s) en applicatie(s).

In het bijzonder nemen wij de volgende beveiligingsmaatregelen om verlies, misbruik en onrechtmatige toegang te voorkomen:
We maken gebruik van beveiligde verbindingen voor het uitwisselen van gegevens
Toegang tot systemen wordt afgeschermd met wachtwoorden en/of login tokens
We houden logs bij van bewerkingen van persoonsgegevens
We werken met datacenters met adequate (fysieke) toegangsbeveiliging
We maken meerdere malen per dag backups van onze systemen

Wanneer we gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn (bijvoorbeeld drukkerijen of verwerkers van e-mail), dan vereisen we ook van hen een adequate beveiliging.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Vragen of klachten
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons bereiken via:
e-mail: info@vakwijs.nl (algemeen)
e-mail: privacy@vakwijs.nl (functionaris gegevensbescherming)
telefonisch: 088 1600 580, of schriftelijk op onderstaand adres.

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw vraag of klacht heeft u het recht om dit te melden bij de toezichthouder. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke & functionaris gegevensverwerking
Vakwijs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring. Onze functionaris gegevensbescherming is te bereiken op privacy@vakwijs.nl of 088 1600 580.

Adresgegevens hoofdkantoor:
Vakwijs BV
Daniël Pichotstraat 10, 3115 JB Schiedam

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen (bijvoorbeeld bij nieuwe diensten of -marketingkanalen). De meest recente versie van deze verklaring is te vinden op onze website (vakwijs.nl).

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 april 2018.

AANVULLENDE TOELICHTING

Gebruik van cookies en invloed hierop
Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen door uw browser. Het bevat informatie over uw bezoek en voorkeuren (bijvoorbeeld een bezoekersnummer of (taal)voorkeuren).

Wanneer u onze site voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u informeren over onze cookies. Uw verdere gebruik van onze site(s) en app(s) vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Met partners die cookies plaatsen hebben wij waar mogelijk afspraken gemaakt over het gebruik van deze cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Het is in de meeste browsers mogelijk om cookies uit te schakelen of om in te stellen dat u wordt geïnformeerd over ontvangen cookies. Hoe u deze instellingen kunt maken kunt u terugvinden via de helpfunctie van uw webbrowser. Door het blokkeren van cookies kunnen onze website(s) en overige diensten mogelijk niet meer optimaal werken.

Gebruik van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de door u gevraagde dienst, en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties (met inbegrip van herinneren bij verlopen van certificeringen, marketing & wervingsactiviteiten).

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig om de gevraagde dienst te leveren. Daarna nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden. Uw gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze langer te bewaren (zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

We verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit (bijvoorbeeld uw adresgegevens aan de postbezorger), of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie
Binnen de EU gelden overkoepelende privacyregels zoals deze in hoofdlijnen ook in Nederland van toepassing zijn. Partners (bijvoorbeeld een e-mail verwerker), kiezen we daarom zoveel mogelijk vallend onder dezelfde EU regelgeving.

Wanneer we persoonsgegevens doorgeven aan partijen buiten de EU moeten deze vergelijkbare bescherming waarborgen, of er moet een wettelijke uitzondering van toepassing zijn.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU
Partijen buiten de EU kunnen toch een adequaat beschermingsniveau bieden voor rechtmatige doorgifte van persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld middels deelname aan het EU/US Privacy Shield, goedkeuring door Autoriteit Persoonsgegevens of Europese Commissie, of voldoende waarborging middels een bindende privacygedragscode.

Ook enkele uitzonderingen zoals vastgelegd in de wet kunnen gegevensuitwisseling buiten de EU mogelijk maken. Bijvoorbeeld de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, of in geval van noodzaak de voor uitvoering een overeenkomst met- of in het belang van de betrokkene, of om te voldoen aan wettelijke/gerechtelijke vereisten.

SPECIFIEKE DOELEINDEN & VERWERKINGEN

Website
Bij een bezoek aan onze website probeert onze webserver automatisch een link te leggen met eerdere bezoeken. Tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen wij:

eventuele gegevens welke u aan ons meedeelt (waaronder uw naam & e-mail adres)
uw IP en de domeinnaam vanwaar u bent doorverwezen naar onze website
informatie met betrekking tot de pagina's die u op de website raadpleegt (tracking)

Google Analytics & Adwords (marketing)
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website(s) en diensten gebruiken en hoe effectief onze marketing is. De hiermee verkregen gegevens worden door Google opgeslagen, mogelijk ook in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie voor het samenstellen van rapportages voor ons en haar adverteerders.

Wij hebben wel een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
Wij staan Google niet toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.
Wij laten de IP-adressen wel anonimiseren.
Wij maken wel gebruik van remarketing (tracking cookies).

Meer informatie over de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics en Adwords (deze kunnen regelmatig wijzigen). U kunt uw advertentie-voorkeuren beheren via Google: https://adssettings.google.com/

Overige marketing & analyse systemen
Naast Google adverteren wij ook rechtstreeks op industrie-specifieke platforms & websites, zoals bijvoorbeeld banenmarkten, opleidingssites en sociale netwerksites (Facebook). Incidenteel gebruiken we ook aanvullende systemen voor het analyseren van onze website, zoals bijvoorbeeld live-chat en Hotjar (tests & feedback).

Meer informatie over de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieders (deze kunnen regelmatig wijzigen).

Remarketing (‘op interesse gebaseerde advertenties’)
Wij maken gebruik van remarketing, dit is een functie waarmee we advertenties aanpassen aan interesse van bezoekers van onze site. Advertenties worden (met behulp van dynamische remarketing) afgestemd wanneer bezoekers elders op internet browsen en apps gebruiken.

Facebook en Twitter (Social Media Platforms)
Onze site(s) en applicaties bevatten verschillende social media functionaliteiten zoals bijvoorbeeld ‘share buttons’. Deze werken op basis van code die wordt aangeleverd door de platforms zelf. Deze plaatst onder meer een cookie en daarnaast mogelijk ook tracking pixels (om bezoekers te volgen).

Meer informatie over de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieders (deze kunnen regelmatig wijzigen).

YouTube & Vimeo (Video Platforms)
Video’s op onze site kunnen werken op basis van code die wordt aangeleverd door video platforms zoals YouTube en Vimeo. Deze code plaatst onder meer een cookie en daarnaast mogelijk ook tracking pixels (om bezoekers te volgen).

Meer informatie over de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieders (deze kunnen regelmatig wijzigen).

Nieuwsbrief & automatische marketing
Wij bieden de mogelijkheid om zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief en om automatisch op de hoogte te worden gehouden op basis van interesses (profilering). Uw gegevens worden alleen met toestemming toegevoegd, en ieder bericht bevat een link om uzelf af te melden. Gebruikte systemen voor het versturen van e-mail bieden afdoende bescherming van persoonsgegevens. Ons abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor onze dienstverlening, kunnen wij locatiegegevens van u verzamelen. Dit kan automatisch gebeuren op basis van IP adres, of preciezer op basis van toestemming (bijvoorbeeld door het meedelen van uw adresgegevens via een formulier).

Tevens kunnen uw (locatie) gegevens buiten onze invloed worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieder van bijvoorbeeld kaartensoftware (zoals Google Maps). Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Training en certificering
Op onze website en via externe platforms waarop onze opleidingen zijn opgenomen, bestaat de mogelijkheid om gegevens met ons te delen. Dit kan bijvoorbeeld zijn om meer informatie op te vragen of om personen in te schrijven voor trainingen. Wij gaan vertrouwelijk met ontvangen gegevens om en gebruiken ze alleen voor het doel waarvoor u ze met ons deelt.

In het kader van specifieke trainingen & certificeringen kan het voorkomen dat enkele gegevens worden gedeeld met derden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer diploma’s moeten worden ingeschreven in een register. Of wanneer we herinneringen versturen voor het bijhouden van certificering.

Met door ons ingeschakelde derden komen wij contractueel overeen dat zij met dezelfde zorgvuldige en vertrouwelijke wijze met uw gegevens omgaan als wij zelf.

Techniek in praktijk arrow_forward_ios

Voor ons is leren het opdoen van ervaring die je echt kunt gebruiken.
“Betekenisvolle ervaring” noemen we dat. De kans krijgen om iets te doen wat je eigenlijk nog niet kan. Wij vinden dat je pas iets hebt geleerd als je weet hoe je die kennis toe kunt passen. In jouw praktijk van alle dag.

Planning

Onze vakmodules, jouw planning arrow_forward_ios

Vakwijs werkt modulair en indien mogelijk individueel. Dit betekent dat we een groot aantal technieken en opdrachten kunnen aanbieden, voor relatief kleine kleine groepen of zelfs individueel. En maatwerk is gemakkelijk samen te stellen uit het modulaire aanbod.

Locaties

Trainingscentra en practica arrow_forward_ios

Vakwijs heeft 9 trainingscentra verspreid over het land. We hebben een deel van onze opleidingsopstellingen in mobiele skids gebouwd, zodat we waar mogelijk kunnen opschalen of op uw locatie cursus kunnen geven. Lascursussen worden uitsluitend in Schiedam, Heerhugowaard en Den Bosch aangeboden.

procestechniek-cursus

Vakwijzer arrow_forward_ios

Gebruik de vakwijzer om je traject vorm te geven of maak een selectie uit de vakopleidingen.

360-view

360° tour in trainingscentra arrow_forward_ios

Onze trainingscentra zijn van binnen te bekijken via Google maps. Loop rond en zie virtueel welke opleidingsfaciliteiten beschikbaar zijn per vestiging.

Startdata & locaties

LOADING ...