NIEUWE WEBSITE

contact button

Doel

In deze training leert u alles over koudesystemen met een koudemiddelinhoud <3 kg (of <6 kg als het een hermetisch gesloten systeem betreft) gereguleerde stoffen of gefluoreerde broeikasgassen.

Bestemd voor

De training is bedoeld voor medewerkers van bedrijven die werken aan airconditioning, warmtepompen voor gebouwen, kantoren, woonhuizen, horecagelegenheden etc.

Cursusinhoud

Deze cursus wordt in samenwerking met opleidingscentrum GOº gegeven.

Logo GO klein

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie
• natuurkundige begrippen;
• het koudecircuit;
• componenten herkenning(ook praktijk);
• inspectie van het koudesysteem (ook praktijk);
• diagnose stellen aan een koudesysteem (ook praktijk);
• het maken van een meetrapport (ook praktijk);
• controleren/invullen van een systeemlogboek (ook praktijk);
• controle op de juiste werking van een koudesysteem (ook praktijk).

Praktijkhandelingen

• praktijkmetingen aan het koudesysteem;
• temperatuur- en drukmetingen;
• afpersen, vacumeren, standtijd;
• het leeghalen/vullen van een koudesysteem;
• lekzoeken;
• het testen en afstellen van verschillende componenten;
• solderen onder stikstof;
• afkorten en buigen van leidingen;
• branderinstelling, hardsolderen;
• het maken van flareverbindingen.

Vooropleiding

Geen vooropleiding noodzakelijk.

Duur en groepsgrootte

Totale cursusduur is 6 dagen.
Maximale groepsgrootte is 10 personen.

Cursuskosten

Prijs voor F-gassen Categorie 2 bedraagt € 1.548,- excl. BTW (excl. examenkosten)
Deze training komt in aanmerking voor een subsidieregeling vanuit OTIB.

Afsluiting

Na het afronden van de cursus met voldoende resultaat, behaald de cursist het F-gassen diploma categorie 2.

Uitvoeringspartner Aeres Tech is tevens examenlocatie. Het examen wordt uitgevoerd op dezelfde koudesystemen als waarop de training wordt gegeven. Het examen wordt afgenomen door externe examinatoren.
Het is zaak om het examen tijdig aan te vragen bij STE (www.st-examenbureau.nl) of STEK (www.stek.nl).

 

Check de opleidingsdata cursus F-gassen cat.2 en schrijf u direct in.

 

Meer informatie?

Contact

 

Open inschrijving

Opleidingsdata

 

 

Go to top