NIEUWE WEBSITE

contact button

CURSUSSEN-ELEKTROTECHNIEK

Doel

In de Elektrotechniek komen veel voedingskasten, verdeelinrichtingen en panelen met elektrische componenten voor. In de cursus Elektrotechnische Panelenbouw niveau 2 heb je kunnen leren hoe je elektrotechnische componenten en systemen op een veilige en accurate manier kunt monteren en installeren, bedraden en aansluiten in voedings- en verdeelkasten, en hoe je de kasten kunt vervaardigen. Kortom, het leren van alle vaardigheden voor de opbouw, inrichting en metaalbewerking van voedings-, schakel-, en verdeelkasten.

In de cursus Elektrotechnische Panelenbouw niveau 3 wordt verder ingezoomd op een aantal specifieke zaken, zoals pneumatische componenten, klimaatbeheersing in de kast, explosie gevaarlijke omgevingen en op het inspecteren en storing zoeken in voedings-, schakel-, en verdeelkasten.

Bestemd voor

Deze opleiding is bestemd voor monteurs / paneelbouwers die zich verder willen specialiseren in het bouwen van elektropanelen. De cursus Elektrotechnische Panelenbouw niveau 3 is een verdere specialisatie binnen elektropanelenbouw. De monteur heeft voor de uitvoering van zijn werk extra kennis en vaardigheden nodig voor het vakkundig bouwen en installeren van de elektropanelen en -kasten, met name op specifieke, in de verschillende modules te behandelen, zaken.

Cursusomschrijving

De cursus bestaat uit vier, ook afzonderlijk te volgen modules, waarbij in alle modules het juist toepassen en begrijpen van de normen NEN-EN-IEC 61439-1 en NEN-EN-IEC 60204-1een belangrijk element vormt. De vier modules zijn:

  1. Basisvaardigheden installeren en aansluiten van pneumatische componenten en systemen voor panelen en kasten;
  2. Installeren en aansluiten klimaat beheers apparatuur;
  3. Installeren en aansluiten apparatuur in explosie gevaarlijke omgeving;
  4. Opleveren, meten, storingen zoeken en inspectie van besturingskasten, voeding- en verdeelinrichtingen.

Vooropleiding

Niveau 2 Elektrotechniek (MSI, MBI, MEI, MEP of gelijkwaardig) of de cursus Elektrotechnische Panelenbouw niveau 2

Duur en groepsgrootte

Deze cursus heeft een variabele lengte, afhankelijk van voorkennis en voortgang,  en kan ofwel in een groep, ofwel individueel worden gevolgd.

Cursuskosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 225,- per trainingsdag (excl. BTW) per persoon.

Afsluiting

De cursus wordt afgesloten met een certificaat, met vermelding van behandelde stof.

 

 

Interesse in deze cursus?

 

Meer informatie?

Contact

 


Bekijk deze cursus en de planning op de nieuwe website


Inschrijven voor deze cursus?

Nieuwe website

 

Go to top