NIEUWE WEBSITE

contact button

VCA-cursus

Doel van de cursus

Het belang van bedrijfsmaatregelen voor een veilige en gezonde werkomgeving is algemeen bekend. Bedrijven waarbij men risicovolle werkzaamheden moet uitvoeren of waarbij men in een risicovolle omgeving moet werken, worden daarom getoetst op het beheersen van een veiligheidssysteem. Dit betekent dat ook de medewerkers getraind moeten worden op het gebied van veiligheid. De VCA-VOL-opleiding gaat iets verder dan de VCA basisopleiding en is vooral gericht op leidinggevenden.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor alle personen die werken in een omgeving waar veiligheid en de bewustwording van veiligheid extra aandacht behoeft. Denk hierbij aan personen die werken met gevaarlijke apparaten en/of stoffen of aan personen die werken op bouwprojecten en/of aan fabricageprocessen. Deze cursus is met name geschikt voor personen die bij het hiervoor genoemde soort werkzaamheden een leidinggevende functie vervullen (zoals bijvoorbeeld ploeg- en projectleiders).

Cursusomschrijving

De volgende punten komen aan bod:

  • ARBO- en milieuwetgeving
  • risico’s, ongevallen, veiligheid en preventie
  • gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar, besloten ruimten, brandveiligheid en metingen
  • hijsen en tillen
  • werken op hoogte
  • gereedschappen en hulpmiddelen
  • persoonlijke beschermingsmiddelen
  • examentraining

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk.

Duur en groepsgrootte

De e-learning duurt tussen de 4 en 12 uur, afhankelijk ervaring. Daarnaast moet u nog de tijd meerekenen voor het afleggen van het examen op locatie. U kunt de e-learning module op elk gewenst moment onderbreken en weer hervatten.

Cursuskosten

De kosten voor deze cursus (inclusief 90 dagen toegang tot de e-learning module en het officiële examen) bedragen € 125,- per persoon (excl. BTW).

Locatie

De e-learning cursus kunt u op uw eigen computer, tablet, smartphone of een combinatie hiervan doorlopen.

Het officiële examen kunt u inplannen op één van de 41 vaststaande examenlocaties door heel Nederland, op een datum naar wens. U legt het examen af op de computer, op locatie van het examencentrum, het examen bestaat uit 70 vragen en duurt 75 minuten.

Afsluiting

Na het met voldoende resultaat afronden van de VCA-VOL cursus krijgt de cursist een formeel door het SSVV uitgereikt diploma met uniek nummer. Dit VCA-diploma heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

 

Schrijf u direct in voor de e-learning cursus VCA vol

 

Meer informatie?

Contact

 

Direct inschrijven e-learning

VCA vol

 

 

Go to top