NIEUWE WEBSITE

contact button

VCA-cursus

Doel van de cursus

Het belang van bedrijfsmaatregelen voor een veilige en gezonde werkomgeving is algemeen bekend. Bedrijven waarbij men risicovolle werkzaamheden moet uitvoeren of waarbij men in een risicovolle omgeving moet werken, worden daarom getoetst op het beheersen van een veiligheidssysteem. Dit betekent dat ook de medewerkers getraind moeten worden op het gebied van veiligheid. De VOL-opleiding gaat iets verder dan de VCA basisopleiding en is vooral gericht op leidinggevenden.

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor alle personen die werken in een omgeving waar veiligheid en de bewustwording van veiligheid extra aandacht behoeft. Denk hierbij aan personen die werken met gevaarlijke apparaten en/of stoffen of aan personen die werken op bouwprojecten en/of aan fabricageprocessen. Deze cursus is met name geschikt voor personen die bij het hiervoor genoemde soort werkzaamheden een leidinggevende functie vervullen (zoals bijvoorbeeld ploeg- en projectleiders).

Cursusomschrijving

De volgende punten komen aan bod:

  • ARBO- en milieuwetgeving
  • risico’s, ongevallen, veiligheid en preventie
  • gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar, besloten ruimten, brandveiligheid en metingen
  • hijsen en tillen
  • werken op hoogte
  • gereedschappen en hulpmiddelen
  • persoonlijke beschermingsmiddelen
  • examentraining

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk.

Duur en groepsgrootte

De cursus duurt één dag. De groep bestaat uit minimaal acht en maximaal vijftien personen.

Cursuskosten

De cursus VCA-VOL, inclusief materiaalgebruik, inzet van docent en examen, wordt u aangeboden voor €2 50,- per cursist (excl. BTW). Als u meerdere cursisten wilt aanmelden, stellen we hiervoor graag een speciale offerte op.

Locatie

Deze cursus kan op elke Vakwijs vestiging worden gevolgd. Indien gewenst, is het mogelijk deze cursus op een door u verzorgde locatie te laten plaatsvinden.

Afsluiting

Na het met voldoende resultaat afronden van de VCA-VOL cursus, krijgt de cursist een formeel door het SSVV uitgereikt diploma met uniek nummer. Dit VCA-diploma heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

 

Interesse in deze cursus?

 

Meer informatie?

Contact

 


Bekijk deze cursus en de planning op de nieuwe website


Inschrijven voor deze cursus?

Nieuwe website

 

Go to top