NIEUWE WEBSITE

contact button

ATEX-CURSUS

Doel

Deze cursus geeft inzicht in het ontstaan van explosiegevaar. U leert gevaarlijke situaties te herkennen om zo brand en explosies te voorkomen. Verder gaan we in op regelgeving en certificering. Na het afronden van deze cursus voldoet u aan alle internationale eind- en toetstermen van IECEx 05, Unit Ex 001 en beschikt u bovendien over de benodigde basiskennis voor de vervolgmodules ATEX 003, ATEX 004, ATEX 006, ATEX 007/008, ATEX 009 en ATEX 010.

Bestemd voor

Deze cursus is bestemd voor installatiemonteurs, onderhoudsmonteurs, ontwerpers, inspecteurs, auditors of andere personen die werkzaam zijn in een explosiegevaarlijke omgeving.

Cursusomschrijving

Tijdens deze cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • ATEX 114 en 153 wetgeving, ATEX 114 certificatieschema's, explosieveiligheidsdocument, markering
  • Eigenschappen van brandbare gassen
  • De aard van explosieve atmosferen: definities en methoden voor het classificeren in zones
  • Verantwoordelijkheden voor bijvoorbeeld werkvergunningen, veiligheidsprocedures en -maatregelen en het gebruik van gasdetectie
  • De rol van diverse partijen, o.a. eigenaar installatie, installateurs, ontwerpers en verzekeraars
  • Principes van de beschermingswijzen voor elektrisch en mechanisch materieel
  • Zichtbare omstandigheden, handelingen en gebreken aan apparatuur die een gevaar vormen voor de explosieveiligheid
  • Specifieke vereisten voor werkzaamheden in het explosiegevaarlijke gebied

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist, werkzaam zijn en ervaring hebben in de Elektrotechniek is wel aanbevolen.

Duur en groepsgrootte

De cursus duurt 2 dagen, individuele inschrijving is mogelijk

Cursuskosten

Op aanvraag

Locatie

In overleg met NCOI Techniek. Desgewenst kunnen wij deze cursus, bij voldoende kandidaten, ook met een mobiel practicum bij u op locatie verzorgen.

Afsluiting

Na afloop van deze cursus ontvangt u een verklaring van deelname. Daarmee toont u aan dat u deze cursus hebt gevolgd.

Theorie examen

Desgewenst kunt u na deze cursus een theorie-examen afleggen via PBNA. Dit examen wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van DEKRA. PBNA organiseert diverse keren per jaar landelijke examens waarvoor u zich kunt inschrijven. Als u slaagt voor dit examen, ontvangt u het PBNA-diploma 'ATEX voor deskundigen'. Dit diploma is 3 jaar geldig. De prijs van het PBNA-examen is niet bij de cursuskosten inbegrepen.

IECEx 05 Persoonscertificaat

Als u ook internationaal wilt kunnen aantonen dat u aan de eindtermen van IECEx 05 voldoet, dan kunt u bij DEKRA een persoonscertificaat aanvragen. Hiervoor hebt u het PBNA-diploma 'ATEX voor deskundigen' nodig, alsmede een zogenoemde 'evidence file' (een document waarin uw werkgever uw werkervaring beschrijft).

Interesse in deze cursus?

 

Meer informatie?

Contact

 


Bekijk deze cursus en de planning op de nieuwe website


Inschrijven voor deze cursus?

Nieuwe website

 

Go to top