NIEUWE WEBSITE

contact button

Procestechniek

Doel

Tijdens de training Meer uit jezelf halen! ga je aan de slag met het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en resultaatgerichtheid. Dit gebeurt door te werken aan de bewustwording dat jouw gedachten je reactie sturen. In de training leer je wat nodig is om meer initiatief te nemen tijdens het werk. De afwachtende houding inruilen voor een pro-actieve houding. Niet meer een afhankelijke houding maar jezelf ontwikkelen naar een onafhankelijke instelling. Verantwoordelijkheid voelen en oppakken. Je werkt aan het vergroten van je zelfkennis waardoor situaties tijdens het werk op een effectievere manier benaderd worden.

Bestemd voor

Iedereen die in de techniek werkt en die aan de slag wil met het ontwikkelen van een pro-actieve onafhankelijke zelfbewuste houding.

Omschrijving van de training

De werkwijze van de training is gericht op interactie. De verdeling 30/70% is toepasbaar. Er wordt uitgegaan van 30% theorie, waarbij kort het onderwerp wordt ingeleid. Het 70% praktijkgedeelte houdt in dat je aan de slag gaat met specifieke werksituaties. Tijdens de training staan leren van elkaar en humor centraal. Voorafgaand aan de training wordt contact gezocht met je leidinggevende. Aan de hand van dit gesprek komt naar voren aan welke punten je gaat werken. In aanloop naar de training ontvang je een voorbereidende tekst met een opdracht.

Onderwerpen

  • Van afwachtend naar initiatief
  • Afhankelijk versus onafhankelijk; werken aan verantwoordelijkheid
  • Gedachten sturen je gedrag en reactie
  • Zelfkennis; kennis van sterke en verbeterpunten
  • Leer van je eigen fouten!

Vooropleiding

Voor deze training is geen vooropleiding nodig, alleen de wil om jezelf te ontwikkelen.

Duur en groepsgrootte

De training bestaat uit een hele dag en twee dagdelen verspreid over een half jaar. In de tussentijd ga je aan de slag met praktijkopdrachten. Door de opdrachten ben je tijdens het werk bewust bezig met de aandachtspunten. Aan het einde van het traject vindt er een evaluatiegesprek plaats met jou en de leidinggevende.

De groepsgrootte is maximaal 9 deelnemers.

Investering

De investering per inschrijving bedraagt € 995,-, dit is exclusief BTW en inclusief werkboek en evaluatiemoment met jou en de leidinggevende.

Subsidie

Na afloop van de training wordt de presentielijst, evaluatieformulier en het certificaat naar je toegestuurd. Deze documenten geven je de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de subsidie betreffend de Ontwikkelingsstimulering (OSR of OSR Specifiek) van OTIB. Afhankelijk van de bedrijfssituatie kan deze subsidie oplopen tot het volledige cursusbedrag.

Afsluiting

Aan deze cursus is geen examen verbonden. Samen met jou en de leidinggevende wordt een evaluatiemoment gepland, om de vastgestelde doelstelling te beoordelen. Wanneer je naar behoren deze training hebt gevolgd, ontvang je een certificaat van Vakwijs Opleidingen.

Check de opleidingsdata meer uit jezelf halen en schrijf u direct in.

 

Meer informatie?

Contact

 

Open inschrijving

Opleidingsdata

 

 

Go to top