NIEUWE WEBSITE

contact button

Procestechniek

Doel

Tijdens de training leidinggeven aan monteurs ga je aan de slag met de persoonlijke stijl van leidinggeven. In deze training krijg je handvatten om op een goede manier met jouw monteurs te communiceren. Je leert doelbewust te sturen op resultaten en oog te houden voor wat er leeft in jouw team en bij jezelf. Zo kun je de manier van communiceren afstemmen op het doel dat je wilt bereiken en tegelijk een goed contact houden met de monteurs. Want uiteindelijk is het toch van belang dat zij het werk goed, nauwkeurig en klantgericht uitvoeren! Daarnaast wordt in de training stilgestaan bij je eigen positie in het bedrijf. Veelal als middenkader bivakkeer je tussen de directie en de werkvloer. Je doet het spreekwoordelijk nooit goed. Hoe ga je met dit gegeven om, welke belangen dien je? Die van de werkvloer of de directie?

Bestemd voor

Leidinggevenden die in de techniek werken en die aan de slag willen met het vergroten van het inzicht in de persoonlijke stijl van leidinggeven en die hun vaardigheden willen verbeteren en daarmee hun effectiviteit wil verhogen.

Omschrijving van de training

De werkwijze van de training is gericht op interactie. De verdeling 30/70% is toepasbaar. Er wordt uitgegaan van 30% theorie, waarbij kort het onderwerp wordt ingeleid. Het 70% praktijkgedeelte houdt in dat je aan de slag gaat met specifieke werksituaties. Tijdens de training staat leren van elkaar en humor centraal. Voorafgaand aan de training wordt contact gezocht met de leidinggevende. Aan de hand van dit gesprek komt naar voren aan welke punten je gaat werken. In aanloop naar de training ontvang je een voorbereidende tekst met een opdracht.

Programma

 • Je rol als leidinggevende
 • Leiderschapsstijlen; wanneer pas je welke stijl toe?
 • Gedrag roept gedrag op: hoe effectief te beïnvloeden?
 • Het aanspreken en corrigeren van monteurs
 • Wie krijgt welke aansturing?
 • Sturen in een gesprek: hoe kom je naar het doel?
 • Besluiten en keuzes? Vergroot je draagvlak!
 • Contact maken en houden met de monteur
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Resultaatgerichte afspraken maken
 • Slecht nieuws brengen en nee verkopen
 • Overleg voeren (vergaderen)
 • Je positie binnen het bedrijf; tussen twee vuren in!

Vooropleiding

Voor deze training is geen vooropleiding nodig, alleen de wil om jezelf te ontwikkelen.

Duur en groepsgrootte

De training bestaat uit twee hele dagen en twee dagdelen verspreid over een jaar. Daarnaast vinden er gedurende het jaar twee individuele coachgesprekken plaats bij jou op het bedrijf. In de tussentijd ga je aan de slag met praktijkopdrachten. Door de opdrachten ben je tijdens het werk bewust bezig met de aandachtspunten. Aan het einde van het traject vindt er een evaluatiegesprek plaats met jou en de leidinggevende.

De groepsgrootte is maximaal 6 deelnemers.

Investering

De investering per inschrijving bedraagt € 2.250,-, dit is exclusief BTW en inclusief werkboek en evaluatiemoment met jou en de leidinggevende.

Subsidie

Na afloop van de training wordt de presentielijst, evaluatieformulier en het certificaat naar je toegestuurd. Deze documenten geven je de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de subsidie betreffend de Ontwikkelingsstimulering (OSR of OSR Specifiek) van OTIB. Afhankelijk van de bedrijfssituatie kan deze subsidie oplopen tot het volledige cursusbedrag.

Afsluiting

Aan deze cursus is geen examen verbonden. Samen met jou en de leidinggevende wordt een evaluatiemoment gepland, om de vastgestelde doelstelling te beoordelen. Wanneer je naar behoren deze training hebt gevolgd, ontvang je een certificaat van Vakwijs Opleidingen.

Check de opleidingsdata leidinggeven aan monteurs en schrijf u direct in.

 

Meer informatie?

Contact

 

Open inschrijving

Opleidingsdata

 

 

Go to top