NIEUWE WEBSITE

contact button

Procestechniek

Doel

Tijdens de training Inzicht in gedrag vergroot je het inzicht in eigen gedrag, het effect op de omgeving en het gedrag van de ander. Je leert in te spelen op het gedrag van de ander, zodat er een ‘klik’ ontstaat. Dit is nodig om goed samen te werken, de ander te kunnen begrijpen en om klantgericht te zijn. Je wordt jezelf bewuster van je eigen (sub)assertieve of agressieve houding in de omgang met de omgeving en ontvangt handvatten om hierin te veranderen. De positief confronterende spiegel die je tijdens de training voorgehouden krijgt, heeft tot gevolg dat je jezelf bewuster een houding geeft, communiceert en handelt.

Bestemd voor

Iedereen die in de techniek werkt en die aan de slag wil met het vergroten van het inzicht in het eigen gedrag, de eigen houding en die effectief wil inspelen op het gedrag van de ander.

Omschrijving van de training

De werkwijze van de training is gericht op interactie. De verdeling 30/70% is toepasbaar. Er wordt uitgegaan van 30% theorie, waarbij kort het onderwerp wordt ingeleid. Het 70% praktijkgedeelte houdt in dat je aan de slag gaat met specifieke werksituaties. Tijdens de training staat leren van elkaar en humor centraal. Er wordt gewerkt met rollenspellen en met video, zodat situaties samen kunnen worden geanalyseerd.
Voorafgaand aan de training wordt contact gezocht met de leidinggevende. Aan de hand van dit gesprek komt naar voren aan welke punten je gaat werken. In aanloop naar de training ontvang je een voorbereidende tekst met een opdracht.

Onderwerpen

  • Inzicht in eigen gedrag en effect op de omgeving
  • Inspelen op het gedrag van de ander
  • Zo bedoel ik het niet! Effect van houding, gedrag en (non) verbale communicatie
  • Subassertief, assertief en agressief
  • Omgaan met kritiek op de werkvloer

Vooropleiding

Voor deze training is geen vooropleiding nodig, alleen de wil om jezelf te ontwikkelen.

Duur en groepsgrootte

De training bestaat uit een hele dag en twee dagdelen verspreid over een half jaar. In de tussentijd ga je aan de slag met praktijkopdrachten. Door de opdrachten ben je tijdens het werk bewust bezig met de aandachtspunten. Aan het einde van het traject vindt er een evaluatiegesprek plaats met jou en de leidinggevende.

De groepsgrootte is maximaal 9 deelnemers.

Investering

De investering per inschrijving bedraagt € 995,-, dit is exclusief BTW en inclusief werkboek en evaluatiemoment met jou en de leidinggevende.

Subsidie

Na afloop van de training wordt de presentielijst, evaluatieformulier en het certificaat naar je toegestuurd. Deze documenten geven je de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de subsidie betreffend de Ontwikkelingsstimulering (OSR of OSR Specifiek) van OTIB. Afhankelijk van de bedrijfssituatie kan deze subsidie oplopen tot het volledige cursusbedrag.

Afsluiting

Aan deze cursus is geen examen verbonden. Samen met jou en de leidinggevende wordt een evaluatiemoment gepland, om de vastgestelde doelstelling te beoordelen. Wanneer je naar behoren deze training hebt gevolgd, ontvang je een certificaat van Vakwijs Opleidingen.

Check de opleidingsdata inzicht in gedrag en schrijf u direct in.

 

Meer informatie?

Contact

 

Open inschrijving

Opleidingsdata

 

 

Go to top