NIEUWE WEBSITE

contact button

MEETTECHNIEK-CURSUS

Doel

Als deelnemer aan deze cursus leert u procesinstrumentatie en -apparatuur te herkennen, in te stellen, te repareren en in gebruik te nemen. U leert hoe je kunt meten in regelkringen, welke meetprincipes worden toegepast, en welke corrigerende organen worden gebruikt in een regelkring. Verder leert u eenvoudige storingen op te sporen en te verhelpen, en planmatig onderhoud en inspecties uit te voeren.

Bestemd voor

Deze cursus is bestemd voor iedereen die nog weinig tot geen kennis heeft van meet- en regeltechniek. Na het voltooien van deze cursus heeft u een brede kennis van instrumentatie, van het meten van grootheden, en van de principes van regelen, en kunt u zelfstandig storingen opsporen en verhelpen.

Cursusomschrijving

De basiscursus meet- en regeltechniek geeft u inzicht in enkelvoudige regelkringen, en in de meest toegepaste instrumentatie daarbinnen. Ook leert u de meetprincipes en regelprincipes en regelorganen kennen, en leert u de regelschema's te lezen. Tijdens deze cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • algemene technische begrippen uit de meet- en regeltechniek
  • tekening lezen, schematechniek (o.a. P&ID) en soorten schema's
  • regelaars, regelingen en regelacties
  • meetprincipes, metingen en meetinstrumenten (druk, temperatuur, flow, niveau, geleidbaarheid)
  • signalen en signaalomvormers
  • corrigerende organen (regelventielen, kleppen, klepstandstellers)

Deze cursus bestaat voor 25% uit theorie en voor 75% uit praktijktraining. 

Vooropleiding

Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist. Enige ervaring in het werkveld of in de Elektrotechniek is wenselijk

Duur en groepsgrootte

De cursus duurt 10 dagen

Cursuskosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 3.000 (excl. BTW) per persoon.

Afsluiting

De cursus wordt afgesloten met een Vakwijs certificaat, voorzien van de behandelde stof.

Check de opleidingsdata basiscursus M&R techniek en schrijf u direct in.

 

Meer informatie?

Contact

 

Open inschrijving

Opleidingsdata

 

 

Go to top