NIEUWE WEBSITE

contact button

TEKENEN-EN-TEKENINGLEZEN

Doel van de cursus

Steeds meer komen opdrachtgevers in aanmerking met werkzaamheden die aan bepaalde keuringsvoorwaarden moeten voldoen. Hierdoor vraagt men steeds vaker gekwalificeerd personeel. Eenmaal behaalde las(methode)kwalificaties moeten echter up to date gehouden worden. Ieder halfjaar dient de lasverlenglijst doorgestempeld te worden op basis van een geldig röntgenrapport of destructief onderzoeksrapport ( dit is afhankelijk van de lasnaadvorm). Dit rapport kan afkomstig zijn van werkzaamheden die de lasser heeft uitgevoerd in de des betreffende periode, of van een proeflas die hij heeft gelast. Ieder twee jaar dient de lasverlenglijst doorgestempeld te worden op basis van twee geldige röntgenrapporten of destructief onderzoeksrapporten . Deze rapporten kunnen afkomstig zijn van werkzaamheden die de lasser heeft uitgevoerd in de laatste periode, of van twee proeflassen die hij heeft gelast. Na afstempeling van de laatste periode zal onze lasspecialist het certificaat laten doorstempelen bij de keuringsinstantie zodat het certificaat weer goed gekeurd wordt voor twee jaar. Alleen wanneer de rapporten / lasproeven op tijd en met goed gevolg zijn afgelegd, worden de lascertificaten verlengd. Is men te laat met het afleggen van de lasproeven dan verlopen de certificaten en verliezen ze hun waarde.

Bestemd voor

Opdrachtgevers en lassers die hun lascertificaten en de daarbij behorende verlengingen willen laten registreren.

Cursusomschrijving

Wij hebben een registratiesysteem opgezet waarin wij per lasser bijhouden

  • Welke certificaten hij heeft behaald
  • Welk lasproces
  • Welke materiaalsoort
  • Grootte en dikte van het werkstuk
  • Wanneer de halfjaarlijkse verlenging plaats moet vinden
  • Wanneer de twee jaarlijkse verlenging plaats moet vinden

Als u in ons registratiesysteem vermeld staat, ontvangt u tijdig bericht wanneer de kleine of grote verlening plaats moet vinden. U heeft dan nog voldoende tijd om contact met ons op te nemen om die verlenging in te plannen en af te leggen.

Vooropleiding

NVT

Duur en groepsgrootte

De registratie in het registratiesysteem geldt voor 1 kalenderjaar.

Cursuskosten

Deze kosten zijn afhankelijk van meerdere aspecten en worden per aanvraag geoffreerd.

Afsluiting

Ieder half jaar ontvangt u tijdig bericht wanneer de volgende verlenging plaats moet vinden en of dit een half jaarlijkse of twee jaarlijkse verlenging betreft. Elke verlenging wordt afgesloten met een lasproef die aan een radiografisch,ultrasoon of aan een destructief onderzoek wordt onderworpen. Wanneer de lasproef de bovengenoemde onderzoeken goed doorstaat, worden de lascertificaten verlengd.


Waar te volgen

Onze lascursussen zijn te volgen in Den Bosch en Schiedam.

Training op uw eigen locatie is mogelijk in overleg.


 

Interesse in deze cursus?

 

Meer informatie?

Contact

 


Bekijk deze cursus en de planning op de nieuwe website


Inschrijven voor deze cursus?

Nieuwe website

 

Go to top