BEL ME TERUG

contact button

Visueel lasinspecteur

Toepassing

In de lastechnische industrie worden steeds meer eisen gesteld aan het verrichte laswerk en het daarbij behorende lasonderzoek. Van groot belang is het visueel onderzoek van het laswerk. Met een juiste visuele controle op de meest voorkomende lasonvolkornenheden kunnen in een vroeg stadium problemen worden voorkomen. De driedaagse opleiding (incl. examen) Visueel Lasinspecteur geeft inzicht in alle aspecten van het visueel beoordelen van laswerk en voldoet aan alle eindtermen van de ISO 9712.

Het vergroten van kennis op het gebied van visuele inspectie van gelaste delen. Door extra theoretische en praktische kennis bent u na de opleiding in staat zelfstandig onvolkomenheden in gelaste delen te signaleren en te meten. Een persoon gecertificeerd op niveau 1 heeft de bekwaamheid bewezen om visuele inspectie uit te voeren volgens schriftelijke instructies en onder leiding van personeel op level 2. De visueel lasinspecteur level 1 is niet verantwoordelijk voor de keuze van de te gebruiken visuele inspectiemethode, noch voor de beoordeling van de onderzoeksresultaten.

Bestemd voor

De opleiding is bestemd voor uitvoerende lassers, lassersbazen, QA-QC medewerkers en inspecteurs die meer inzicht willen krijgen op de visuele controle van het laswerk.

Cursusomschrijving

  • Deskundige instructeurs
  • Dekkend conform de ISO 9712
  • Zelfstandig beoordelen van werkstukken
  • Gecertificeerde afronding

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Principes van visueel beoordelen
  • Lasonvolkomenheden
  • Lasprocessen
  • Meetmiddelen
  • Praktisch meten en rapporteren
  • Veiligheid en certificeren

Vooropleiding

Enige ervaring met lassen en kennis van lasprocessen is een vereiste.

Duur en groepsgrootte

De opleiding heeft een duur van 6 dagdelen of 3 dagen (inclusief examen).

Cursuskosten

€ 1.045,- excl. btw excl. examen
€ 1.425,- excl. btw incl. examen

Afsluiting

De opleiding wordt afgesloten met een praktijk- en theorie examen. Het examen wordt afgenomen onder toezicht en verantwoording van NIL. Na positief behaald resultaat, een goed afgelegde ogentest en een verklaring van minimaal 1 maand werkervaring ontvangt u het certificaat Visueel Lasinspecteur VT-w Level 1. Het NIL certificaat is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie conform ISO-17024.

Interesse in deze cursus?

 

Meer informatie?

Contact

 


Deze cursus is nog niet gepland. Wanneer u zich hieronder inschrijft en uw wensen noteert, gaan wij ermee aan de slag. Zodra we voldoende deelnemers hebben of als we een goed alternatief hebben, wordt u door ons geïnformeerd en wordt de cursus ingepland.


Inschrijven voor deze cursus?

Inschrijven wachtlijst


Opleiding voor uw medewerkers?

Offerte aanvragen

 

Go to top