BEL ME TERUG

contact button

kaderopleiding lassen IWS International Welding Specialist - lasspecialist

Toepassing

Algemeen
In toenemende mate wordt kennis van las- en verbindingstechnieken belangrijker. Internationale regelgeving, kwaliteitsborging en lascoördinatie zijn aan de orde van de dag. Met het certificaat International Welding Specialist toont u aan te beschikken over deze benodigde kennis en bent u lascoördinator volgens de ISO 14731. U vergroot uw kennis op het gebied van diverse lastechnische aspecten die zijn omschreven in de eindtermen van de ISO 14731.

Start op 15 januari 2020, elke woensdagavond 18:30 - 21:30 uur in Schiedam.

 

IWS INTERNATIONAL WELDING SPECIALIST

 

Een opleiding van lastechnisch kader voor medewerkers die in een bedrijf belast zijn met leidinggeven aan en toezichthouden op de praktische werkzaamheden bij het lassen van verschillende materiaalsoorten en verschillende lasprocessen zoals: voorbereiding, vervaardiging, kwaliteitsbewaking, lasprocessen, bedrijfstechnische facetten van het lassen bij het productieproces.

Bestemd voor

De opleiding tot International Welding Specialist is bedoeld voor lassers die werken in of willen door-groeien naar een leidinggevende functie. Maar ook onderwerpen als kwaliteitssystemen, wettelijk vastgestelde normen, planning, bedrijfsvoering en calculatie komen aan bod. U kunt met het diploma op zak aan de slag als lascoördinator volgens de ISO 14731 norm.

Cursusomschrijving

De opleiding IWS is opgebouwd uit diverse modules die groepsgewijs worden behandeld. De theorie wordt afgewisseld met diverse excursies en practica waar zelfstandig wordt gelast. De opleiding wordt volledig ondersteund met een e-mail service voor begeleiding tijdens de thuisstudie.

  • Deskundige instructeurs met ervaring in de lastechniek
  • De opleiding is van het Nederlands instituut voor Lastechniek NIL
  • Thuisstudie begeleiding via e-mail

De opleiding is onderverdeeld in vier modules en bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.

  • Module I Processen en Apparatuur
  • Module II Materialen en hun gedrag bij het lassen
  • Module III Constructies en Ontwerp
  • Module IV Fabricage en toepassingen

Vooropleiding

  • Diploma IWP en een diploma LBO/VMBO Techniek

Locatie

Schiedam

Duur en groepsgrootte

De opleiding duurt 1 schooljaar (120 lesuren) Theorie als avondopleiding en een gedeelte praktijk overdag.

Cursuskosten

€ 4.400,- excl. btw incl. examen

Afsluiting

Deze opleiding staat onder toezicht van het Nederlands Instituut voor de Lastechniek (NIL) en wordt gegeven overeenkomstig de richtlijn van de European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF). De examens worden opgesteld en afgenomen door het NIL. De opleiding wordt per module afgesloten met een examen volgens de voorschriften die zijn vastgesteld door het International Institute of Welding (IIW) en een verklaring van de school voor het praktijkgedeelte. Na het positief afsluiten van de vier modules en het praktijkgedeelte ontvangt u het internationale diploma ‘International Welding Specialist’. Op basis van dit diploma kunt u een aanvraag voor een NIL-certificaat Lasspecialist indienen.

Check de opleidingsdata IWS en schrijf u direct in. Start 15 januari 2020

 

Meer informatie?

Contact

 

Open inschrijving

Opleidingsdata

 

 

Go to top