NIEUWE WEBSITE

contact button

kaderopleiding lassen IWP International Welding Practitioner - meesterlasser

Toepassing

De eenjarige IWP-avondopleiding wordt ook wel de opleiding tot meesterlasser genoemd. Voor ambitieuze lassers die op praktisch vlak het maximale willen behalen is dit de ideale opleiding. In de praktijk hebben IWP-ers vaak een belangrijke - deels verantwoordelijke - rol voor het uitvoerende laswerk. Dankzij de verdiepende kennis en praktische vaardigheden van de lastechniek vormen zij de schakel tussen het kantoor en de werkvloer. Met het IWP-diploma is het mogelijk om door te stromen naar de verkorte kaderopleiding International Welding Specialist (IWS).

Start op 31 oktober 2019, elke donderdagavond 17:30 - 21:00 uur in Schiedam.

 

IWP INTERNATIONAL WELDING PRACTITIONER

Kennis van las- en verbindingstechnieken wordt steeds belangrijker. In dit opzicht zijn internationale voorschriften, kwaliteitsborging en coördinatie belangrijke kenmerken geworden van lasactiviteiten. Het certificaat van de International Welding Practitioner toont aan dat u over de vereiste kennis en praktische ervaring beschikt. De IWP-cursus bestaat uit verschillende modules die worden behandeld in groepslessen. De theorie wordt afgewisseld met verschillende excursies en praktische lessen waarbij de deelnemers autonoom lassen.

Bestemd voor

De opleiding tot International Welding Practitioner is bedoeld voor lassers die werken in of willen doorgroeien naar een leidinggevende functie waarbij je toezicht houdt op praktische werkzaamheden bij het lassen van verschillende materiaalsoorten en lasprocessen zoals: voorbereiding, lasproceskeuze en uitvoering en kwaliteitsbewaking.

Cursusomschrijving

De opleiding IWP is opgebouwd uit diverse modules die groepsgewijs worden behandeld. De theorie wordt af gewisseld met diverse excursies en practica waarin zelfstandig wordt gelast. De opleiding wordt volledig ondersteund met een e-mail service voor begeleiding tijdens de thuisstudie.

 • Deskundige instructeurs met ervaring in de lastechniek
 • De opleiding is van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL)
 • Thuisstudie begeleiding

De opleiding is onderverdeeld in vier modules en bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.

 • Module I Processen en Apparatuur
 • Module II Materialen en hun gedrag bij het lassen
 • Module III Constructies en Ontwerp
 • Module IV Fabricage en toepassingen

Vooropleiding

 • Een minimum leeftijd van 20 jaar hebben
 • Twee jaar ervaring hebben als lasser

En:

 • LassersKwalificatie* vlgs EN 287/ISO 9606/ ASME IX in de laspositie PE ss nb of
 • LassersKwalificatie* vlgs EN 287 /ISO 9606/ ASME IX in de laspositie PC+PF ss nb

Aangevuld met:

 • Minimaal NIL lasdiploma niveau 3 (praktijk en theorie) of NIL lasdiploma niveau 4 of
 • Theorieverklaring EWF /IIW Pijplasser

* Let op, de lasserskwalificatie dient op 1 maart van het examenjaar nog geldig te zijn!

Locatie

Schiedam

Duur en groepsgrootte

De opleiding duurt 1 schooljaar (146 lesuren) Theorie als avondopleiding en een gedeelte praktijk overdag.

Cursuskosten

€ 4.325,- excl. btw incl. examen

Afsluiting

Deze opleiding staat onder toezicht van het Nederlands Instituut voor de Lastechniek (NIL) en wordt gegeven overeenkomstig de richtlijn van de European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF). De examens worden opgesteld en afgenomen door het Nederlands Instituut voor Lastechniek. Iedere module wordt met een examen afgesloten volgens de voorschriften die zijn vastgesteld door het International Institute of Welding (IIW) en een verklaring van de school voor het praktijkgedeelte. Na het positief afsluiten van de vier modules en het praktijkgedeelte ontvangt u het internationale diploma ‘International Welding Practitioner’. En het NIL diploma Meesterlasser.

Check de opleidingsdata IWP en schrijf u direct in.

 

Meer informatie?

Contact

 

Open inschrijving

Opleidingsdata

 

 

Go to top