NIEUWE WEBSITE

contact button

CURSUS KLIMAATTECHNIEK

 

Doel van de cursus

De cursist maakt kennis met de theoretische begrippen en -handelingen binnen het vak klimaattechniek. Het zwaartepunt van deze training is de praktijk. De cursist gaat aan de slag met operationele klimaatinstallaties en ruim 40 praktijkopdrachten welke afgestemd zullen worden op het niveau van de cursist. De praktijkopdrachten zijn gebaseerd op voorbeelden en werkopdrachten uit de praktijk. Compleet met tekeningen, schema’s, documentatie en gereedschappen zoals de monteur dat in het werk tegenkomt. Na het volgen van deze cursus ‘klimaattechniek in de praktijk’ is de cursist in staat om zelfstandig een storing aan te nemen, te analyseren en een onderbouwde conclusie te trekken.

Bestemd voor

De praktijktraining klimaattechniek is bestemd voor medewerkers van installatietechnische bedrijven die een opfriscursus of verdieping op het gebied van klimaattechnische installaties kunnen gebruiken.

Cursusomschrijving

Methodiek Vakwijs:
Vakwijs heeft deze cursus opgezet middels een efficiënte vorm van Blended Learning. De cursist zal middels e-learning starten met de theorie, daarna volgen testen over deze theorie, het klassikaal behandelen van de lesstof en het uitvoeren van individuele praktijkopdrachten.

Deze praktische cursus is opgebouwd uit vier modulen met verschillende theoretische invalshoeken en met daarbij de koppeling naar de praktijk middels specifieke werkopdrachten:

Na het volgen van deze cursus is de cursist in staat om een storing aan te nemen, metingen te verrichten en de gegevens te interpreteren. De cursist weet waar de diverse meetinstrumenten toe dienen en hoe deze gebruikt moeten worden. De cursist weet de gegevens juist en onderbouwd weer te geven in een werkbon.

Vooropleiding

Kennis van de werking van klimaatsystemen is een pre.

Duur en groepsgrootte

De praktische cursus duurt 9 werkdagen of 18 avonden.
Gezien het persoonlijke karakter van dit traject is er sprake van veel individuele aandacht.

Cursuskosten

De kosten voor deze training bedragen € 2.700,- ex. BTW (incl. examen)

Afsluiting

Dit traject wordt afgesloten met een gecombineerd theorie- en praktijkexamen van totaal 1 dag. Na het afronden van dit traject krijgt de cursist een certificaat waarin de behandelde lesstof wordt vermeld.

Check de opleidingsdata klimaattechniek in de praktijk en schrijf u direct in.

 

Meer informatie?

Contact

 

Open inschrijving

Opleidingsdata

 

 

Go to top